Tüm Olasılıklara Karşı Kadın Olmak

Tüm insanların iş ve özel hayatları mevcuttur. Yaşamlarını, iş hayatlarına göre dizayn ederler. Bunu kontrol etmesi zordur, ama bazen bunu yapmak çoğu kişi için zorunludur. İş hayatı erkek ve kadın olmaksızın ilerler. Herkesin görevini güzel bir şekilde yerine getirmesi makbul görülür. Günümüzün şartlarında maalesef, kadınlara iş hayatıyla ilgili eleştiriler ve baskılar uygulanmaktadır.

Kadın’ın tarihteki önemi

İslâm Öncesi Dinlerde ve Toplumlarda kadın.

Kadının varoluşunun sebeplerinin birkaç tanesi. Kadın çocuk, eş ve anne olarak konumu, adam karşısındaki statüsü, ferdî ve içtimaî dünyadaki hak ve yükümlülükleri benzer biçimde açılardan tarih boyunca birbirinden çok farklı telakki ve uygulamalara mevzu olması, toplumsal yapıyla olmasıyla birlikte din ve öğretilerin bu alanda getirdiğiyle de yakından bağlantılı bir husustur.

Eski uygarlıklara ait bilgiler, o dönemlerden intikal eden sınırlı sayıda belge üzerinde yapılan çalışmalara dayandığından o dönemler hakkında genel yargılarda bulunmak kolay değildir. Bu güçlük, mahallî unsurlara ve insanî özelliklere de bağlı olarak ilâve bir değişkenlik gösteren hanım mevzusundaki telakki ve uygulamalar söz konusu olunca daha da büyür.

Kadın Gücün Simgesidir

Kadın olmak, günümüzde olan bir çok şeylerden çok daha fazla zor ve yorucudur. Buna rağmen hayatta, çok fazla zorluklarla karşılaşarak, bunun üstesinden gelmeyi başarılar. Kendi ayaklarının üzerinde durmak, kadınları güçlü kılan bir faktördür. İş hayatında başarılı olmak, görevleri yerinde getirmesi, emeğinin karşılığını görmek ve parasal açıdan yaşamında, sıkıntılar yaşamamak kadınları çok mutlu eder. Oluşan mutluluk sayesinde hayatında bazı türden şeyler, öz güven ve ayaklarının üzerinde durabilme becerisi başta olmak üzere, iyiye gider. Kadın olmak bunu gerektirir.

İş hayatında kadın olmanın zorlukları var mıdır? Gibi sorular günümüzün şartlarında çok yaygındır. Bu sorunun cevabı; günümüzün şartlarında, özel yaşam, psikolojik sorunlar ve benzeri sorunlar vardır. Bunlara dayanarak söyleyecek olursak, evet iş hayatında kadın olmak zordur. Gelenek haline getirilen toplulukların düşüncelerinde kadın olmak gerçekten de zordur. Bu topluluklarda kadın iş hayatında bir çok engel ile karşı karşıya kalır. İş hayatıyla beraber anne olmayı da yürütmek bir kadın için üstesinden gelmesi zor olan bir şeydir.

İş Yaşantısıyla Birlikte Anne Olmak

Kadın anneyse “Çalışmak yerine çocuklarına zaman ayırmalısın“, “Çalışmak zorunda mısın?” veya “Çalışmazsan geçinemeyecek misiniz?” gibi sorular ile her zaman karşı karşıya kalır. Kadın farkında olmaksızın üstünde bir psikolojik baskı, moral bozukluğu ve çöküş içinde olur. Çocuklarına karşı yeterince iyi bir annelik yapamadığı düşüncesiyle boğuşur ve diğer sorumlulukları da yerine getiremediğini düşünür. Bu tarz düşünceler kadının hayatını olumsuz yönde etkiler. Çoğu şeyler yolunda gitmezken çocuklarıyla da daha da çok ilgilenemez hale gelir. Bunu atlatmak bir kadın için üstesinden gelmesi zor olan bir şeydir. Ama güçlü bir kadın bunun üstesinden çok daha kolay kalkacaktır. Kadın olmak bu tarz toplumsal eleştirilere karşı bir kalkan oluşturup yaptığı her işte başarılı olduğuna inanmaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir